DentaClinic

Lansarea unui Nou Concept în Stomatologie – Denta Clinic Kids
octombrie 6, 2017
Umplerea ridurilor cu Acid Hialuronic – despre cum vârsta nu reprezintă decât o cifră
octombrie 6, 2017

Regulament 

  1. Organizator

SC  DENTA CLINIC SRL, (“Organizator” sau “Denta Clinic”), organizează Campania promoțională „Luna Selfie”, („Campania promoțională”) ce se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți Participanții la Campania promoțională. Regulamentul oficial este întocmit și făcut public conform legislatiei aplicabile din România.

  1. Perioada și Locul de desfășurare

Campania promoțională este organizată și se desfasoară, în perioada 2 – 30 octombrie 2017, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament în cabinetele Denta Clinic din Râmnicu Vâlcea și Măciuca.

Regulamentul promoției este disponibil pe www.dentaclinic.ro. Participarea la Campanie include cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

  1. Mecanismul Campaniei Promoționale

Campania promoțională se desfășoară în perioada 2 – 30 octombrie 2017 și se finalizează cu acordarea a 100 premii. Participanții la campanie se vor fotografia în interiorul cabinetului stomatologic și vor posta fotografia pe pagina personală de facebook, cu vizibilitate publică. De asemenea, pentru a fi validă înscrierea în concurs, aceștia trebuie să dea check in la Denta Clinic și să noteze în descrierea fotografiei #DentaClinic.

Câștigătorii vor fi aleși în data de 31 octombrie, în ordinea like-urilor primite. Pentru a fi validă înscrierea trebuie să respecte toți pașii amintiți anterior.

Premii

Premiile acordate valorează, în cumul, 13.000 lei, și constau în :

– Premiul I: o albire profesională SAU o injectare Acid Hialuronic SAU până la 4 plombe (pentru câștigător sau pentru un prieten al acestuia) ;

– Premiile II-XI: un detartraj gratuit (x10);

– Premiile XII-XXI: o plombă gratuită (x10);

– Vouchere cu reduceri la Denta Clinic x 39;

– Premii surpriză x 40.

  1. Dreptul de participare

La această Campanie promoțională poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, de orice vârstă, care are cont pe Facebook, în perioada 2 – 30 octombrie 2017 și respectă mecanismul Campaniei promoționale, (“Participantul”).

  1. Protecția datelor personale

Organizatorul nu are ca scop strangerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestei Campanii promoționale. Prin participarea la această campanie promoțională, Participanții sunt de accord, în mod expres și neechivoc, cu privire la: colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor furnizate în momentul participării la Campania promoțională, stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate realizate de către Organizator.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Participanților la Campania promoțională și le va utiliza numai în scopuri stabilite prin Regulament.

Participanții au dreptul să refuze în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la Campania promoțională să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală. Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția Împuterniciților Organizatorului și cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Prin participarea la Campania promoțională, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului Regulament și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul Participării la promoție.

  1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din România.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei promoționale se vor putea transmite folosind datele prezentate în secțiunea Contact a site-ului www.dentaclinic.ro în termen de maxim 1 săptămână de la data luării la cunoștință, cel mai târziu de la data încetării Campaniei promoționale. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

  1. Limitarea răspunderii

Organizatorul nu își va asuma răspunderea:

– cu privire la pretențiile tertilor sau ale instituțiilor asupra beneficiilor câștigate de către Participanți;

– cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobile sau a rețelelor de Internet;

– în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate;

– pentru eventuale disfuncționalități în derularea promoției ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea;

– pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participanților în timpul cât aceștia accesează pagina de promoție.

– pentru erori cauzate de folosirea altor tehnologii necompatibile cu mediile digitale în care se desfășoară promoția.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru mesajele communicate de către utilizatorii înscriși în această Campanie promoțională, ori pentru consecințele care decurg din această acțiune.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campania promoțională care prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al acesteia.

  1. Regulamentul promoției

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.dentaclinic.ro. Participarea implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor Regulamentului și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor. Modificarile/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul promoției este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului Regulament, beneficiile din cadrul promoției nu se vor acorda Participanților.

  1. Contact

Pentru mai multe informații referitoare la Campania promoțională, vă rugăm să ne scrieți folosind datele de contact din secțiunea Contact a site-ului www.dentaclinic.ro.